Molla goes ITK!

Molla esiintyi Hämeenlinnassa, interaktiivinen tekniikka koulutuksessa-päivillä 18-20.4.2012. Mielenkiinto tätä varhaiskasvatuksessa tehtävää medialaitteiden kokeilua kohtaan oli suurta.

Sivut