Helsingin varhaiskasvatusvirastossa käynnistyi elokuun 2015 alussa kehittämishanke, jolla vahvistetaan uudistuvan opetussuunnitelman edellyttämää osaamista esiopetusryhmissä. Oivalluksia eskarista! hankkeessa kehitetään yhteistyössä esiopetusryhmien kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä.

Yksi hankkeen tarkoituksista on tehdä sekä olemassa olevaa osaamista että yhdessä hankkeen aikana kehitettyä, kokeiltua ja hyväksi koettua näkyväksi niin omissa tiimeissä ja työyhteisöissä kuin niiden ulkopuolellakin.
Lisätietoa osoitteesta
https://oivalluksiaeskarista.wordpress.com/pedagogisia-ideoita/
 
Tässä vielä linkkejä, joista helsinkiläisten hankkeita ja toimintaa voi tutkailla ja seurata
https://paddagogikihelsingfors.wordpress.com/
https://oivalluksiaeskarista.wordpress.com/
https://www.facebook.com/oivalluksiaeskarista/
 

Käy tutustumassa sivuihin!

 

ylös
269 peukutusta.